با تیم پایا شتابان اندیشه آشنا شوید

تیم قدرتمند APEXRAD اینجاست تا خدمات خود را به شما ارائه دهد
اوراکل اپکس-chaiwoman

خانم عابدی

رئیس هیئت مدیره
اوراکل اپکس-manager

سعید حسن پور

موسس
اوراکل اپکس-employee

------

DBA
اوراکل اپکس-employee

دکتر محمود صالحی

تحلیلگر کسب و کار (PhD)
اوراکل اپکس-employee

امیر پویا

برنامه ریزی و کنترل پروژه
اوراکل اپکس-employee

------

تحلیلگر و توسعه دهنده
اوراکل اپکس-employee
توسعه دهنده
اوراکل اپکس-employee
توسعه دهنده
اوراکل اپکس-employee

------

توسعه دهنده
اوراکل اپکس-employee

مهدی عبدالوهابی

توسعه دهنده
فهرست
Oracle APEX Capabilities (OAC)