معرفی

کنترل دسترسی کاربران نهایی، در Oracle APEX در بخش Authorization Schema تعریف می گردد. زمانی که برای یک سیستم کوچک دسترسی ها را تعریف می کنید، شاید این کار ساده و با صرف زمان کم انجام شود. اما زمانی که قصد کنترل دسترسی به یک یا چند سیستم با تعداد صفحات، آیتم ها و دکمه های فراوان را دارید، این کار سخت و طاقت فرسا خواهد بود.

کنترل سیستم مجوزدهی APEXRAD، یک سیستم حرفه ای و Standalone است که در یک workspace کاملا ایزوله نصب می شود. امکان کنترل تمامی سیستم ها (اپلیکیشن ها)ی موجود در همه Workspace های تعریف شده بر روی دیتابیس شما را با کمترین زمان سربار می دهد.

این سیستم با ظاهری زیبا و کاربر پسند، کاملا مستقل از نحوه Authentication کاربران نهایی است و می تواند بنا به اندازه سیستم هایی که قصد کنترل آنها را دارید، بر اساس کاربر یا بر اساس نقش و گروه بندی نقش ها مجوزدهی را انجام دهد.

در این سیستم یک نقش را می توانید مختص آن سیستم تعریف کرده و یا آن را به صورت Global تعریف کنید. مثلا اگر همه کاربران می توانند صفحه کارتابل خود را مشاهده کنند، پیام های خود را بخوانند و از این نوع صفحات عمومی، سیستم این امکان را می دهد تا نقشی Global تعریف گردد و به تمام کاربران این نقش داده شود.

چرا APEXRAD Authorization

کنترل تمامی اپلیکیشن های موجود در یک Instance

کنترل تمامی سیستم ها (اپلیکیشن ها)ی موجود در همه Workspace های تعریف شده بر روی دیتابیس شما را با کمترین زمان سربار.

امکان مدیریت کل سیستم و تخصیص دسترسی

کنترل دسترسی به اپلیکیشن و صفحات آن و نیز تمامی بخش های آن صفحه: دکمه، پراسس، آیتم ها و Region ها و حتی Dynamic Action ها.

مجوزدهی بر اساس کاربر و نقش و گروه بندی آنها

می تواند بنا به اندازه اپلیکیشن هایی که قصد کنترل آنها را دارید، بر اساس کاربر یا بر اساس نقش و گروه بندی نقش ها مجوزدهی را انجام دهد.

ظاهری زیبا و کاربر پسند و کاملا مستقل

ظاهری زیبا و کاربر پسند، کاملا مستقل از نحوه Authentication کنترل دسترسی به یک یا چند سیستم با تعداد صفحات، آیتم ها و دکمه های فراوان.

ویژگی های اپلیکیشن مجوزدهی APEXRAD

 • نصب اپلیکشن مجوزدهی بصورت Standalone و در Workspace جداگانه
 • ظاهری زیبا و کاربرپسند
 • نصب اپلیکشن مجوزدهی بصورت Standalone و در Workspace جداگانه
 • ورود صحیح اطلاعات مجوزدهی فقط از طریق اپلیکیشن
 • انواع مجوزدهی: الف) بر اساس کاربران ب) بر اساس نقش
 • ایجاد تعریف دسته بندی صفحات
 • تعریف پارامتر به ازای هر کاربر- شرط های داینامیک برای کوئری
 • Tree-Preview برای جداول Master-Detail برای مشاهده اطلاعات بصورت کلی
 • اختصاص دادن دسته بندی صفحات به نقش ها بصورت Checkmark Tree و کاملا AJAX
 • تعریف صفحه های (Pages) محدود شده به نقش هرکاربر(نمایش/غیرنمایش-فقط خواندنی)
 • اختصاص دادن صفحات به کاربران بصورت Checkmark Tree و کاملا AJAX
 • تعریف پارامتر به ازای هر نقش- شرط های داینامیک برای کوئری
 • تعریف ناحیه های (Regions) محدود شده به ازای هرکاربر(نمایش/غیرنمایش-فقط خواندنی)
 • کنترل تمام Workspace های در یک Instance
 • دارای Performance خوب
 • تعریف تمام رکوردهای جداول مجوزدهی با Checksum
 • اعتبار سنجی دیتا در اپلیکیشن مجوزدهی
 • امکان مشخص کردن اپلیکیشن ها بر اساس مجوزدهی
 • امکان تعریف نمایش/غیرنمایش برای صفحات در منو
 • امنیت بالا و نصب راحت
 • ایجاد تعریف تقش ها به ازای هر سیستم و یا بصورت Global برای همه سیستم ها
 • اختصاص دادن نقش ها به کاربران بصورت Checkmark Tree و کاملا AJAX
 • تعریف (Regions) محدود شده به نقش هرکاربر(نمایش/غیرنمایش-فقط خواندنی)
 • تعریف(Objects) محدود درون هر صفحه به نقش هرکاربر(نمایش/غیرنمایش-فقط خواندنی)
 • تعریف (Pages) محدود شده به ازای هرکاربر(نمایش/غیرنمایش-فقط خواندنی)
 • تعریف (Objects) محدود درون هر صفحه به ازای هرکاربر(نمایش/غیرنمایش-فقط خواندنی)

برای درخواست دمو هر سیستم با ما در ارتباط باشید.

Support@apexrad.ir

keyboard_arrow_up
Oracle APEX Capabilities (OAC)