دوره آموزشی JavaScript & CSS For PL/SQL Developer

تاریخچه JavaScript in APEX

A History JavaScript in APEX

JavaScript & CSS For PL/SQL Developer

برای توسعه دهندگان که SQL و PL / SQL را می شناسند، فریمورک دیگری در حد توانایی های  (Oracle Application Express (APEX وجود ندارد. اما در پایان روز، APEX برنامه های وب را ایجاد می کند و جاوا اسکریپت است که اپلیکیشن های وب را می سازد. در طول سالها، نقش جاوا اسکریپت در اپلیکیشن های APEX افزایش یافته است، هر دو برای سازندگان و توسعه دهندگان APEX با استفاده از جاوا اسکریپت، روندی است که در سال های آینده ادامه خواهد داد.

سازندگان APEX از جاوا اسکریپت برای گزارش های تعاملی IR، نمودارهای JET، شبکه های تعاملی  IG و خیلی بیشتر استفاده می کنند. در طول سالها، آنها API های جاوا اسکریپت را توسعه داده اند و اجازه می دهد تا کاربرانی که از APEX استفاده می کنند، پیکربندی اجزا و برنامه های خود را تعاملی تر کنند. علاوه بر این، هنگامی که یک کاربر نیاز به APEX نداشته باشد، می تواند تنها با چند خط کد جاوا اسکریپت را، برای انجام کار به کار گیرد.

این آموزش کارگاهی  JavaScript & CSS For PL/SQL Developer، به شما کمک خواهد کرد در ابتدا زبان سطح کلاینت JavaScript و تغییر شکل ظاهری آبجکت های صفحه وب را بصورت مفهموی فرا بگیرید و سپس برای توسعه  و سفارشی سازی در محیط Oracle Application Express به چه صورت عمل کنید. دانش خود را با تعامل با مربیان متخصص APEXRAD از طریق تمرینات آموزشی و تمرینات خود گسترش دهید.

مدت این آموزش کارگاهی ۵ روز (معادل ۳۰ ساعت) می باشد.

یاد بگیرید

در این آموزش کارگاهی  JavaScript & CSS For PL/SQL Developer ، به شما کمک خواهد کرد مهارت های خود برای سفارشی سازی صفحه های تولید شده توسط Oracle APEX را یاد بگیرید.

 • How to write code with JavaScript
 • Data Types and Variables
 • Manipulate Arrays
 • Build JavaScript Objects
 • Write Reusable Code with Functions
 • Import and Export
 • Error handling uses the keywords
 • Module and namespace
 • JavaScript Best Practices
 • Anatomy of a CSS Rule
 • Selector
 • JS vs. jQuery
 • APEX JavaScript APIs
 • SET and GET Values

مزایا برای شما

ثبت نام در این کارگاه به شما کمک می کند تا کشف کنید نحوه استفاده نوشتن کدهای جاوااسکریپت، آناتومی CSS، و نحوه استفاده آنها برای گسترش عملکرد در اپلیکیشن های ایجاد شده توسط Oracle APEX خود را فراگیرید. 

شرکت کردن در تجربه های علمی

این دوره شامل 20٪ آموزش تعاملی و 80٪ تمرین عملی است. علاوه بر این، شما همچنین خواهید آموخت که چگونه تعامل را می توان در برنامه های خود بوجود آورد، با ایجاد راهنمایی ها، شما از ابتدا کدنویسی و تغییر ظاهری صفحه ها را خواهید آموخت.

پیش نیازها

 • Oracle Application Express Workshop I 

مخاطبان

ادمین
توسعه دهنده
مدیر

اهداف دوره

JavaScript:
 • What is JavaScript
 • Data Types and Variables
 • Storing Values with Assignment operator
 • Compound Assignment and with Augmented Addition
 • Declare String Variables
 • Concatenating Strings with plus Operator
 • Constructing Strings with Variables
 • Appending Variables to Strings
 • Find Length of String
 • Bracket Notation to find Character in String
 • Store Multiple Values with Arrays
 • Manipulate Arrays
 • Write Reusable Code with Functions
 • Use Conditional Logic with If Statement
 • Switch Statements
 • Build JavaScript Objects
 • Manipulating Complex Objects
 • Iterate with Loops
 • Use The Conditional (Ternary) Operator
 • Use Multiple The Conditional (Ternary) Operators
 • Use Arrow Functions to Write Concise Anonymous Functions
 • Import and Export
 • Error handling uses the keywords
 • Module and namespace
 • JavaScript Best Practices
:CSS
 • Anatomy of a CSS Rule
 • Selector
 • CSS Specificity
 • Important
 • Separating Structure from skin
 • Separating Container from Content
:CSS-JavaScript in Oracle APEX
 • Placing CSS in APEX
 • Useful for Page specific CSS
 • Theme Roller
 • JS vs. jQuery
 • APEX JavaScript APIs
 • APEX JavaScript Events
 • Developer Toolbar Improvements
 • GET Item Values
 • SET Item Values
 • Get Column Value from Classic Reports
 • Get Column Value from Interactive Report
 • Get Column Value from Report (DA)

موضوع های دوره

Course overview,What is JavaScript,Data Types and Variables,Storing Values with Assignment operator,Compound Assignment and with Augmented Addition,Declare String Variables,Concatenating Strings with plus Operator,Constructing Strings with Variables ,Appending Variables to Strings ,Find Length of String,Bracket Notation to find Character in string,Store Multiple Values with Arrays,Manipulate Arrays ,Write Reusable Code with ,unctions,Use Conditional Logic with If Statement, Switch Statements, Build JavaScript objects, Manipulating Complex Objects, Iterate with Loops, Use The Conditional (Ternary) , Operator, Use Multiple The Conditional (Ternary) Operators, Use Arrow Functions to Write , Concise Anonymous Functions, Import and Export, Error handling uses the keywords, Module and namespace, JavaScript Best Practices, Anatomy of a CSS Rule, Selector, CSS Specificity , Important and Export, Separating Structure from skin, Separating Container from Content, Placing CSS in APEX, Useful for Page specific CSS, Theme Roller, JS vs. jQuery, apex-tag-vs-id-vs-class, JS vs. jQuery, JavaScript / jQuery DOM Selectors, JavaScript / jQuery HTML Elements, JavaScript / jQuery CSS Styles, JavaScript / jQuery HTML DOM, data-* attribute, APEX JavaScript APIs, APEX JavaScript Events, Developer Toolbar Improvements, GET Item Values, SET Item Values, Get Column Value from Classic Reports, Get Column Value from Interactive Report, Get Column Value from Report (DA)

برای مشاوره و درخواست دوره آموزشی با ما در ارتباط باشید.

Support@apexrad.info

keyboard_arrow_up
Oracle APEX Capabilities (OAC)