با تیم پایا شتابان اندیشه آشنا شوید

تیم قدرتمند APEXRAD اینجاست تا خدمات خود را به شما ارائه دهد
اوراکل اپکس-chaiwoman

خانم عابدی

رئیس هیئت مدیره
اوراکل اپکس-manager

سعید حسن پور

موسس
اوراکل اپکس-employee

——

DBA
اوراکل اپکس-employee

دکتر محمود صالحی

تحلیلگر کسب و کار (PhD)
اوراکل اپکس-employee

امیر پویا

برنامه ریزی و کنترل پروژه
اوراکل اپکس-employee

——

تحلیلگر و توسعه دهنده
اوراکل اپکس-employee
توسعه دهنده
اوراکل اپکس-employee
توسعه دهنده
اوراکل اپکس-employee

——

توسعه دهنده
اوراکل اپکس-employee

مهدی عبدالوهابی

توسعه دهنده
keyboard_arrow_up
Oracle APEX Capabilities (OAC)