پروژه ها

بانک تجارت

اپلیکیشن نمونه امضا (Intranet)

اوراکل اپکس-APEXRAD - اوراکل APEXلوگو بانک تجارت - apexrad - اوراکل apex

شرکت خدمات بیمه ای صبح امید

اپلیکیشن محاسبه پورسانت بازاریابان شبکه فروش بیمه ایران (Internet)

اوراکل اپکس-لوگو بیمه ایران - apexrad - اوراکل apex

نظم هوشمند کارآفرین

اپلیکیشن محاسبه پورسانت بازاریابان شبکه فروش بیمه (Internet)

اوراکل اپکس-لوگو بیمه کارآفرین - apexrad - اوراکل apex

پتروشیمی شازند اراک

اپلیکیشن ترسیم فرآیندها (Intranet)

اپلیکیشن موبایل سامانه مدیریت و ردیابی پالت ها

اوراکل اپکس-لوگو پتروشیمی- apexrad - اوراکل apex

صنایع مس شهید باهنر کرمان

اپلیکیشن سفارش محصول (Intranet)

اوراکل اپکس-لوگو مس باهنر- apexrad - اوراکل apex

شرکت فنی مهندسی کاگ

اپلیکیشن مدیریت تجهیزات ایستگاه (Intranet)

اوراکل اپکس-لوگو کاگ - apexrad - اوراکل apex

شرکت پاریزان صنعت دانش

اپلیکیشن Risk Base Information) -RBI) – (Intranet)

اوراکل اپکس-لوگو پاریزان - apexrad - اوراکل apex

شرکت سان(سمفونی داده ها)

اپلیکیشن EchoSystem (Internet)

اوراکل اپکس-لوگو سان - apexrad

گروه کاربران اوراکل ایران

اوراکل اپکس-APEXRAD - اوراکل APEX

شرکت سایپا

اوراکل اپکس-saipa logo- apexrad

شرکت سایپا

پیاده سازی سیستم امنیت داده ها (Intranet)

اوراکل اپکس-saipa logo- apexrad
فهرست
Oracle APEX Capabilities (OAC)