در هنگام تلفظ APEX باید بدین صورت گفته شود با حرف A  بلند و کشیده : (اِی پکس). البته در ایران بصورت رایج (اَپِکس) باب شده است.  بهتر است برای ایجاد یک تلفظ مشترک و صحیح با نام (اوراکل اِی پکس) خوانده شود.
 در مورد نحوه نوشتاری آن:
در متن های غیررسمی مثلا در نامه های دوستانه یا مثل مکالمات عادی بصورت مختصر و با حروف بزرگ نوشته بشود  (APEX) یا (Oracle APEX)
 در متن های رسمی نباید بصورت مختصر نوشته بشود و باید بدین گونه باشد:
 (Oracle Application Express)

مرجع: 

 http://joelkallman.blogspot.co.uk/2009/11/apeks.html