در هنگام تلفظ APEX بايد بدين صورت گفته شود با حرف A  بلند و كشيده : (اِي پكس). البته در ايران بصورت رايج (اَپِكس) باب شده است.  بهتر است براي ايجاد يك تلفظ مشترك و صحیح با نام (اوراكل اِي پكس) خوانده شود.
 در مورد نحوه نوشتاري آن:
در متن هاي غيررسمي مثلا در نامه هاي دوستانه يا مثل مكالمات عادي بصورت مختصر و با حروف بزرگ نوشته بشود  (APEX) یا (Oracle APEX)
 در متن هاي رسمي نبايد بصورت مختصر نوشته بشود و بايد بدين گونه باشد:
 (Oracle Application Express)

مرجع: 

 http://joelkallman.blogspot.co.uk/2009/11/apeks.html